Taxi erreserba - Done Jakue bidea

Distantzia guztira 0 km
Gutxi gorabeherako denbora 0 h 0 m
Aparteko aukerak
Ibilbidearen xehetasunak Harremanetarako xehetasunak
Aparteko aukerak Erreserbaren laburpena

Erabilera-baldintzak

Acepto si es posible compartir taxi

Onartzen dut, ahal bada, taxia partekatzen

I accept if possible to share Taxi

Si quieres compartir Taxi con otros peregrinos. Intentaremos facilitarlo con aquellos otros que lo soliciten. Simplemente haz clic en el cuadro Taxi beste erromes batzuekin partekatu nahi baduzu. Eskatzen dutenekin batera errazten saiatuko gara. Egin klik koadroan. If you want to share a taxi with other pilgrims. We will try to facilitate it with those who request it. Just click on the box.
Harremanetarako xehetasunak Bidali orain

Eskerrik asko zure erreserbarengatik

Pay via PayPal
You will be redirected to the payment page within 5 second.
Pay via Stripe
You will be redirected to the payment page within 5 second.
envelopephone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram